100. Yılda Eğitimi Konuşmak

100. yılda eğitimi konuşmak

2023’e yaklaşırken tıpkı Cumhuriyetimiz gibi çağdaş eğitim yolculuğumuz da ilk yüzyılını tamamlayıp yeni bir döneme giriyor. Şöyle bir düşünsek bu uzun yolculuğa ne kadar çok ilk adımı, kuruluşu, başarıyı ve bitişi sığdırdığımızı hemen fark ederiz. 1921’de ilk Maarif Kongresi’nden, 1939’da tüm köy okullarında eğitim-öğretim süresinin 5 yıla çıkarılmasına; 1926’da Gazi Eğitim Enstitüsü’nün kurulmasından, 1956’da ODTÜ’nün eğitime başlamasına; 1940’ta açılmaya başlanan Köy Enstitülerinin 1950’lerde tamamen kapatılmasına; 1981’de YÖK’ün kuruluşundan, 1997’de sekiz yıllık kesintisiz eğitime geçilmesine kadar kimileri göğsümüzü kabartan, kimileri hayal kırıklığına uğratan pek çok olay…

Bu sorulara ışık tutmak ve Cumhuriyetin yeni yüzyılına doğru ilerlerken ulusal eğitim politikaları ve uygulamaları açısından geleceğe dönük bir perspektifin oluşturulmasına katkıda bulunmak için bir kitap çalışması yürütüyoruz. Söz konusu kitap basılı ve çevrimiçi olarak yayımlanacaktır.

Bu çalışma ile Cumhuriyet’in 100. yılına yaklaşırken ulusal eğitim politikaları ve uygulamaları açısından bulunduğumuz zemine tanımlayıcı bir not düşmeyi ve geleceğe dönük bir perspektifin oluşturulmasına küçük bir katkıda bulunmayı hedefliyoruz.  Amacımız;

  • Eğitimin öncelikli yapısal ihtiyaçları üzerinde birlikte düşünerek yakın gelecek için bir yol haritası çıkartılmasına katkıda bulunmak,
  • Farklı bakış açıları ve beklentileri bir araya getirerek eğitime dair geniş bir perspektif sağlamak,
  • Bu perspektifi toplumun geniş kesimleriyle paylaşarak eğitime dair şikayet ağırlıklı dilimizi yapısal çözüm önerileriyle dönüştürebilmek.

Tüm bu amaçlar doğrultusunda eğitim alanında çalışan akademisyenlerin, öğretmenlerin, öğrencilerin, eğitim sendikalarının, eğitim derneklerinin, eğitim uzmanlarının ve eğitim yazarlarının “Eğer bugün Millî Eğitim Bakanı olarak göreve gelseydiniz eğitimi daha iyiye götürmek için ne yapar, nereden başlar, nasıl yapardınız?” sorusuna verecekleri cevaplar ile “Millî Eğitim Bakanı Olsaydım…” kitabımızı tamamlamayı hedefliyoruz.

Bu kapsamda yazarlarımıza yaptığımız çağrı ile birlikte kitap hazırlıklarımıza başladık. Bizleri çok heyecanlandıran bu çalışmamızı en kısa sürede sizlerle buluşturmak için çalışıyoruz.