DOSYALAR

 • Dört Öğrenenin Hikayesi
 • Covid-19 Mutasyonları ve Okullar
  Okul, öğrencilere güven, denge ve normallik duygusu veren bir kurum. Öğrenme sürecinin akranlarla birlikte gerçekleşmesi çocuğun öğrenmesini kolaylaştırıyor. Peki, Covid19 pandemisinde bu süreci nasıl yönetmeliyiz?
 • ERG 2020 Raporu’ndan..
  Eğitim Reformu Girişimi, ERG, 2020 yılı Eğitim İzleme Raporunu yayınladı. 2008’den eğitim politika ve uygulamaları üzerine raporlar hazırlayan ERG’nin bu yılki dosyasının adı: Öğrenciler ve Eğitime Erişim.
 • Freire Sınıfta: Sınıflarımızı Nasıl Demokratikleştirelim?
  Paulo Freire eğitim tarihinde en çok iz bırakmış eğitimcilerin başında gelir. Freire,  yoksullara okuma yazma dersleri vererek başladığı kariyerinde kazandığı deneyimleriyle bizi okullarla yüzleştirir. Toplumun temel çelişkilerinin okullar aracılığıyla nasıl öğretildiğini açıklar ve bize demokratik, insani ve özgür okulların hayalini kurdurur.
 • İsmail Hakkı Tonguç
  50 yıl önce yitirdiğimiz büyük eğitimci İsmail Hakkı Tonguç’un düşünceleri bugün de capcanlıdır ve bugün hala yolumuza ışık tutmaktadır. Ona göre, barışçı, insancıl bir dünyanın anahtarı; iyi eğitimdir. Böyle yetiştirilen kuşaklar özveri, paylaşım, dayanışma, hoşgörü gibi insancıl değerlerin korunduğu bir dünya yaratacaklardır.
 • X-Y-Z Toplumu Kuşaklarla Tanımlamak
  Kuşak teorisi, belirli bir zaman diliminde doğmuş ve o dönemin sosyo-kültürel özelliklerine göre belirli ortak tutumlar geliştirmiş insan topluluklarının hikayesini anlatır. Buna göre, kuşaklar kendilerinden önce ya da sonra gelenlerden belirgin farklılıklar gösterir; böylece daha kolay anlaşılır, yorumlanır hale gelirler.
 • Özelleşen Eğitim Sistemi
  Türkiye kısa zaman öncesine kadar devlet okullarının güçlü ve başarılı olduğu bir ülkeydi. MEB verilerine göre 2010-2016 yılları arasında bile özel eğitim yatırımları oldukça yavaş seyretmiş hatta yüzde 5.3 ‘lük hızıyla genel ekonomik büyümenin altında kalmıştı. Ancak 2015’le birlikte sektör hızlı bir dönüşüme girdi. Peki bu süreci nasıl değerlendirmeliyiz?
 • Nöromit Nedir?
  Öğrenme son yüzyılın en çok ilgi çeken konularından. Daha kolay ve daha çok öğrenmenin ipuçlarını sunan her teknik ilgi çekerken nörolojiye dair bilgiler özellikle önemli sayılıyor. Nörobilimciler ise bu bilgilerin büyük bölümünün bilimsel dayanakları olmayan veriler olduğunu söylüyorlar. Nörologların bu bilgilere verdikleri bir isim de var: Nöromitler!
 • Çocukta Yapabilirim Duygusunu Geliştirmek
  Bir çocuğun harekete geçmesi ve hayatıyla ilgili adımlar ona kazandırabileceğimiz en önemli becerilerdendir. Peki çocuklarımızı bu becerilerle nasıl donatabiliriz?
 • İklim Değişikliği
  Çoğumuz iklim değişikliği dendiğinde hala kuzey kutbunda yiyecek bulamayan kutup ayılarını düşünüyoruz. İklim değişikliği bazılarımız için dünyanın uzak köşelerinde yaşanacak, bambaşka insanları etkileyecek bir felaket gibi görünüyor. Oysa küresel ısınma evimizin kapısına dayandı bile. Peki bunu çocuklarımıza nasıl anlatmalıyız?
 • Matematik Performansını Nasıl Yükseltebiliriz?
  Bir çocuğun matematik başarısı çok farklı etmenlerden etkilenir. Akademik başarı konusunda ilk akla gelenler öğretmenle kurulan ilişki, doğru öğretim teknikleri olsa da son dönemlerde yapılan araştırmalar matematik başarını çok başka faktörlerle ilişkilendiriyor.
 • Dünyaya Geliş Sırası Çocuklarımızın Kişiliklerini Nasıl Etkiliyor?
  Kişilik oluşumuyla ilgili en çok ilgi çeken teorilerden biri Dünyaya Geliş Sırası Teorisidir. Bu teori, aynı evde birlikte büyümüş, anne ve babalarından aynı değer ve bilgileri öğrenmiş çocukların nasıl olup da birbirlerinden çok farklı kişilikler geliştirebildiğini açıklar.
 • Eğitimde Üçüncü Öğretmen
  Son dönemlerde Batılı eğitimciler sınıflarda üçüncü öğretmenin varlığından söz ediliyor. Üçüncü öğretmen kim olabilir?  Yeni bir teknoloji mi? Sınıf dışında çocuğu destekleyecek bir eğitim danışmanı mı? Hiçbiri değil!
 • Okula Başlama Yaşı
  Çok az ailenin farkında olduğu okula başlama yaşı doğru yönetildiğinde öğrencinin okuma yazma öğrenmesinden, matematiği kavramasına, sınıf içindeki sosyal uyumundan, özgüvenine ve uzun bir akademik hayata kadar pek çok alanda çocuğun başarılı olmasını kolaylaştırıyor.
 • Kızlara Eğitimde Fırsat Eşitliği Sağlamak
  Hepimiz kızların eğitim hayatına nasıl başarılı başlangıçlar yaptıklarını biliriz. Ancak akademik basamaklar yükseldikçe kızların bir bölümü geri adım atmaya başlar.  Gerçek hayatla kitapların anlattığı arasında farklar vardır. Pek çok kız hayatın kendilerinden kitaplarda anlatılmayan farklı beceriler istediğini fark etmiştir. Peki bu çelişkinin üstesinden nasıl gelebiliriz?
 • Neden Dünyanın Pek Çok Ülkesi Artık Not Vermiyor?
  Not öğrenci başarısının en önemli göstergesi sayılsa da bu göstergenin öğrencinin öğrenme ve motivasyon düzeyini değerlendirmekte yetersiz kaldığını, öğrenciler arasında ezber ya da kopya gibi alışkanlıkları arttırıp, öğretmen öğrenci ilişkisini zedelediğini biliyoruz. Biraz da bu yüzden artık dünyanın bazı ülkeleri öğrencilere not vermiyorlar.
 • Ebeveyn Tutumları Çocuklarımızın Kapasitelerini Nasıl Kısıtlıyor?
  Modern ebeveynler olarak çoğumuz çocuklarımızı fazlasıyla koruma, sorumluluklardan uzak tutma eğilimindeyiz. Peki bu tutumlarımız çocuklarımızı hayat kapasitelerini nasıl etkiliyor?
 • Çocuk ve Travma
 • Zorbalık
 • Yetenek
 • Okulların Geleceği
 • Matematik ve Çocuk
 • Narsizm
 • Tek Çocuk
 • Akademik Başarı

Son Yazılar