Hakkımızda

Eğitim Kolektifinde Ne Yapıyoruz?

Köklü okullar ve güçlü öğretmenlerle,
Ülkedeki her çocuğa ulaşan,
Adil ve bilgi ağırlıklı bir eğitim sistemi hayal ediyor;
Ülke olarak geleceğimizi ancak nitelikli eğitimle yaratabileceğimiz konusunda zihinsel bir dönüşüm ve ortak akıl yaratılması için çalışıyoruz.

Nasıl Başladık?

Yolculuğumuza bir eğitim bloğu olarak başladık. O günlerde sadece öğrenmeye ve öğrendiklerini paylaşmaya meraklı bir eğitimci grubu olduğumuzu itiraf etmeliyiz. Dünyada eğitim alanında neler tartışılıyor, hangi eğilimler öne çıkıyor, eğitim bilimleri hangi ufuklara ilerliyor gibi soruların yanıtlarını bulmak için yazmaya başladığımızda bu yolun bizi bu noktaya getireceğini tahmin bile edemezdik.

Kısa zaman sonra Covid patladı ve eğitim birdenbire bambaşka bir şeye evrildi. Bir yandan dünyadaki gelişmeleri takip ederken kendimizi Türkiye’de okulların açık tutulması için ilk sosyal medya çalışmamızı yaparken bulduk.

Etki alanımız genişliyor, makalelerimiz her gün daha fazla okunuyor, bakış açımız değişiyordu. İkinci yılın sonunda daha gerçek bir şeyler yapmaya karar verdiğimizde neye odaklanmamız gerektiği konusunda hepimiz aynı fikirdeydik: Kapanan köy okulları ve Taşımalı Eğitim.[/vc_column_text]

Projelerimiz

Taşımalı Eğitim Toplumsal Farkındalık Projesi

Ülkemizde ne kadar çok çocuğun her sabah uzaktaki bir okula taşınarak gittiğinin ve bu yolculuğun onların akademik hayatlarını nasıl etkilediğinin farkında mısınız? Taşımalı Eğitim yöntemi son 10 yılda büyük bir hızla genişledi ve maalesef kentlerde yaşayanlar bunun küçük çaplı bir eğitim uygulaması olduğunu düşünmeye devam etti. Oysa günümüzde sayıları iki milyona yaklaşan öğrenciyi etkileyen bu yöntem, eğitim sistemimizin en çok tartışılması gereken uygulamalarından biri.

Bu nedenle bir farkındalık çalışması olarak başladığımız projemizde küçük bir finansal destek ve uzmanlardan aldığımız büyük bilgi ve yönlendirme ile işe başladık. Telefonlarla konuştuğumuz köy öğretmenlerini, ziyaret ettiğimiz taşımalı eğitim merkezlerindeki idarecileri, öğrencileri, aileleri ve servis şoförlerini dinledik. Her bölgenin, her köyün ihtiyaçlarının birbirinden ne kadar farklı olduğunu öğrendik. Dünyanın diğer ülkelerinin kırsal eğitimde neler gerçekleştirdiğini araştırdık.

Bu konuda çalışmaya ve ülkemizin temel kriteri bütçe olmayan; daha duyarlı ve kapsayıcı bir Kırsal Eğitim Politikasına ihtiyacı olduğunu anlatmaya devam ediyoruz.

Kapanan Köy Okulları Farkındalık Çalışması

Türkiye’de son 20 yıldır köy okulları kapanıyor ve bu köylerde yaşayan öğrenciler yakınlardaki daha büyük okullara gönderiliyorlar. Dünyanın başka ülkelerinde de gördüğümüz bu uygulama aslında köy öğrencilerinin sosyalleşmesi ve daha köklü ve nitelikli okullarda eğitim alabilmelerini sağlayan ve başarılı sonuçlar veren bir yöntem olarak karşımıza çıkıyor.

Bununla birlikte ülkemizde küçük ve eski köy okullarının yanı sıra son yıllarda inşa edilmiş büyük okul binalarının da kapanması ve giderek daha çok sayıda öğrencinin plansızca “taşınması” sistemin etkinliğinin sorgulanmasına neden oluyor.

Her sabah güneşle birlikte yola çıkıp kilometrelerce yol giden çocukların hissettiği yorgunluk, taşıma merkezlerindeki sınıfların kalabalıklaşması, öğrencilerin öğretmenleriyle yeterince yakın bir ilişki kuramamaları, sosyal olarak da kendilerini dışlanmış hissetmeleri öğrencilerin eğitim başarılarını ve eğitim aracılığıyla kendilerini gerçekleştirmelerini engelliyor.

Bu inançla köyde yaşayan her çocuğumuzun olası en iyi koşullarda eğitim alabilmesini hakkını savunuyor, bölgeler hatta iller bazında düşünülmüş kapsayıcı bir Kırsal Eğitim Politikasına ihtiyacımız olduğunu anlatmaya devam ediyoruz.

100. Yılda Eğitimi Konuşmak

2023’e yaklaşırken tıpkı Cumhuriyetimiz gibi çağdaş eğitim yolculuğumuz da ilk yüzyılını tamamlayıp yeni bir döneme giriyor. Cumhuriyetin yeni yüzyılına doğru ilerlerken ulusal eğitim politikaları ve uygulamaları açısından geleceğe dönük bir perspektifin oluşturulmasına katkıda bulunmak için bir kitap çalışması yürütüyoruz.

Bu çalışma ile Cumhuriyet’in 100. yılına yaklaşırken ulusal eğitim politikaları ve uygulamaları açısından bulunduğumuz zemine tanımlayıcı bir not düşmeyi ve geleceğe dönük bir perspektifin oluşturulmasına küçük bir katkıda bulunmayı hedefliyoruz.  Amacımız;

  • Eğitimin öncelikli yapısal ihtiyaçları üzerinde birlikte düşünerek yakın gelecek için bir yol haritası çıkartılmasına katkıda bulunmak,
  • Farklı bakış açıları ve beklentileri bir araya getirerek eğitime dair geniş bir perspektif sağlamak,
  • Bu perspektifi toplumun geniş kesimleriyle paylaşarak eğitime dair şikayet ağırlıklı dilimizi yapısal çözüm önerileriyle dönüştürebilmek.

Tüm bu amaçlar doğrultusunda eğitim alanında çalışan akademisyenlerin, öğretmenlerin, öğrencilerin, eğitim sendikalarının, eğitim derneklerinin, eğitim uzmanlarının ve eğitim yazarlarının “Eğer bugün Millî Eğitim Bakanı olarak göreve gelseydiniz eğitimi daha iyiye götürmek için ne yapar, nereden başlar, nasıl yapardınız?” sorusuna verecekleri cevaplar ile kitabımızı tamamlamayı hedefliyoruz.

Ekibimiz

aylin göçmen

Aylin Göçmen

Editör

İstanbul Üniversitesi ve Buckingham Üniversitesi’de İşletme Yönetimi eğitimi almıştır. Mesleki hayatına ‘Öğrenme’ üzerine çalışmalar yaparak başlamış, bu dönemde ‘Yeniden Öğrenme’ (Nobel) adlı kitabı yayınlanmıştır.

2000-2016 yılları arasında özel eğitim kurumlarında yönetici olarak çalışmış aynı zamanda Beyin Temelli Öğrenme, Eğitim Psikolojisi, Yetişkin Eğitimi alanlarında çalışmış; Fatma Gök, Rıfat Okçabol, Michael Apple, Peter Mayo, Jerrold Lyne Kachur ve Roger Dale’in derslerini izlemiştir. 2008-2013 yılları arasında Birgün Gazetesi Eğitim Sayfasında köşe yazıları yazmış, 2014’te Aileye Rağmen (Asi Kitap) adlı kitabı yayınlanmıştır.

bingül uzel

Bingül Kemiksiz Uzel

Yazar

İlkokulu Ankara ve İstanbul’ da, Ortaokul ve Liseyi Tekirdağ Anadolu Lisesi’nde tamamlamıştır.

2004 yılında Boğaziçi Üniversitesi Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık Bölümü’ ne girmiş, 2010 yılında yüksek onur derecesiyle mezun olmuş ve Prof. Dr. Turhan Oğuzkan ödülüne layık görülmüştür. Üniversite eğitimi sırasında Erasmus programı ile İsveç-Stockholm Üniversite’ sine gitmeye hak kazanarak 6 ay boyunca “Early Childhood Education” alanında eğitim almış ve bir İngiliz okulunda staj yapmıştır.

Mezun olduktan sonra 9 ay süre ile özel bir dershanede sınava hazırlanan öğrencilerle çalışmıştır. 2010-2015 yılları arasında Tekirdağ Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesinde görev yapmıştır. Maltepe Üniversitesi Gelişim Psikolojisi tezli yüksek lisans eğitimini 2012 yılında bitirmiştir. 450 saatlik MEB onaylı Aile ve Çift Terapisi eğitimi, Terapötik Kartlar Eğitimi, Kriz Müdahale Eğitimi, Çözüm Odaklı Terapi eğitimi, Mülteci Çocukların Topluma Uyumu Eğitimi, Özel Eğitimde Alternatif Öğretim Teknikleri, Çocuk Değerlendirme Testleri, Sanat Terapisinin Erken Çocukluk Döneminde Kullanımı, Çocuk ve Ergenlerle Klinik Görüşme Teknikleri, İhmal ve İstismarda Aile ve Çocuğa Yaklaşım Eğitimi, Proje Döngüsü Yönetimi, Siber Zorbalık Eğitimi, Çocuk ve Ergenlerde Psikiyatrik Rahatsızlıkların Genel Tanımı Eğitimi, Yaratıcı Dramayla Grup Rehberliği Eğitimi, EMDR 1. düzey eğitimi katıldığı eğitimlerden bazılarıdır.

ayyüce evreons

Ayyüce Evrenos

Yazar

2015 yılında FMV Özel Ayazağa Işık Lisesi’nden, 2019 yılında Bahçeşehir Üniversitesi İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi, İngilizce Psikoloji Bölümünden mezun olmuştur. Klinik Psikoloji yüksek lisansını Üsküdar Üniversite’nde tamamlamıştır. ODTÜ SEM, Psikanalize Giriş Eğitimini (2019), Bilişsel Davranışçı Psikoterapiler Derneği, Bilişsel Davranışçı Terapi Kuramsal Eğitimini (2020),Marmara Üniversitesi Aile Danışmanlığı Sertifika Programını (2021), Dr. Nevin Dölek’in Kriz, Travma ve Yas Danışmanlığı Sertifika Programını (2021) tamamlamıştır.

burcu yalçınkaya

Burcu Yalçınkaya

Yazar

Boğaziçi Üniversitesi Çeviribilim bölümünde lisans, Felsefe bölümünde yüksek lisans eğitimini sürdürmüştür.

Harran Üniversitesi, Yabancı Diller Yüksekokulunda okutman olarak görev yapmış, Tılsım, Aslan Yürekli Richard ve Sultan Selahhaddin (Sir Walter Scott, 2015), Çağlar Boyunca Büyük Kadınlar (Carol Prunhubert, 2014), Yüz Gün: İran’daki Hayatım ve Tutsaklığım (Roxana Saberi, Ekim 2013), Kuğu Takımyıldızı’nın Gizemi (Andrew Collins, 2012), Cesur İnsanların Ülkesine Yolculuk (Adams Dana Schmidt, 2011), Jön Kürtler (Djene Rhys Bajalan, 2010), Halepçe’nin Zehirlenmesi (Çev. Burcu Yalçınkaya ve Hikmet İlhan, Joost R. Hilterman, 2009), Komplolar Üzerine (Niccolo Machiavelli, 2015), Ak Tavuskuşu (D.H. Lawrence, 2013), Paul Verlain, Dürüst Aptal Efsanesi (Stephan Zweig, Eylül 2013) , Arkadaşlar (Kazumi Yumoto, 2015), Bir Küçük Hayalperest Verlaine (Stephen Zweig, 2014), Alice Harikalar Diyarında ve Felsefe (Richard Brian Davis, 2014), Dalay Lama’nın Kedisi (David Michie, 2013), Sokrates’ten Derrida’ya: Kısa bir Felsefe Tarihi (Derek Johnston, 2014), Hiçbir Şey Eskimez Mutluluk Kadar (Oscar Wilde, Mayıs 2013-altıncı baskı Eylül 2015’te yapılmıştır.) adlı kitaplatın çevirisini yapmıştır.