İyi Bir Okul Kültürünü Ne Oluşturur?

Eğitimciler İçin
Okul kültürü Okulun Eğitim Vizyonunu Şekillendirir
Reklam

Birçok okul yöneticisi, kurumsal kültürün okul başarısının bir anahtarı olduğunu içgüdüsel biçimde bilir. Öğretmenler ortak bir vizyondan bahsettiğinde ya da öğrenciler başarılı olduklarında okullarının “iyi bir kültürü” olduğunu söylerler – ya da birçok öğretmen istifa edip disiplindeki öğrenci sayısı arttığında “okul kültürüne önem verilmesine” ihtiyaçları olduğunu belirtirler.

Ancak birçok kurum yöneticisi gibi okul müdürleri de olumlu bir kültürün ögelerini tanımlamakta zorluk çekebilirler. Bunu ifade etmek ve bileşenlerini tanımlamak kolay olmayabilir. Dahası bir okul yöneticisinden beklenen yüksek sınav puanları ve mezuniyet oranları gibi somut sonuçlardır. Böyle net isteklerin arasında okul kültürünün geliştirilmesi fazlaca soyut ya da öncelik verilemeyecek kadar “lüks” bir hedef gibi gözükebilir.

 Okul Kültürü Okulun Vizyonunu Belirler

Ancak bu, eğitim liderliği alanında bir uzman olan Ebony Bridwell-Mitchell’e göre bir hatadır. Mitchell’e göre kurum kültürü ve kurumun performansı arasında güçlü bir bağ vardır. Müdürler ancak kültürü oluşturan öğeleri öğrendikten sonra –kültürü soyut, belirsiz bir küme olarak değil de belirlenip tasarlanabilecek bir şey olarak gördüklerinde- okulları için anlamlı vizyon geliştirmeyi başlayabilirler.

Harvard Lisansüstü Eğitim Fakültesi’nde Şehir Okulları Yöneticileri Ulusal Enstitüsü’ndeki bir toplantıda Bridwell-Mitchell, bir okulun karakterinin temellerini ve orada çalışmanın nasıl hissettirdiğini tanımlayarak “kültür” üzerine ayrıntılı bir açıklama yapmıştır.

Kültür, Bağlantılardır

Bir kurumun kültürü, o kurumdaki insanlar arasındaki etkileşimlerin niteliğini belirler. Güçlü bir kültürde kurumun tüm üyeleri arasında çokça birbiriyle örtüşen ve birbirine destekleyen etkileşimler vardır. Öncelikle kurumun kendine has karakteri –orada başarılı olmanın neyi gerektirdiği– hakkındaki bilgi, oldukça yaygın ve güçlendirilmiştir. Zayıf bir kültürde zayıf etkileşimler insanların kurumun kültürünü öğrenmesini zorlaştırır, bu nedenle de kurumun karakteri çok belirgin değildir ve kuruma yönelik adanmışlık seyrek görülür.

  • Herkes birbiriyle iletişim içinde olduğunda inançlar, değerler, hedef ve eylemler en uzağa yayılacak ve sıkıca gelişecektir. Güçlü bir okul kültüründe müdürler, her biri zaten doğrudan birbiriyle temas halinde olan öğretmenlerle, idarecilerle, danışmanlarla ve ailelerle doğrudan iletişime geçer.
  • İletişim sınırlı ve daha az bağlantı olduğu zaman kültür zayıftır. Mesela belli öğretmenler hiç doğrudan müdürle iletişime geçmiyorsa, bir idareci sürekli olarak iletişimden dışlanıyorsa yahut herhangi bir grup ya da çalışan diğerlerinden ayrı çalışıyorsa ortak değerler ve bağlılık hakkındaki mesajları yaymak zor olacaktır.
Okul Kültürü Ortak İnanç ve Davranıslardır

Okul Kültürü Ortak İnanç ve Davranıslardır

Kültür, Ortak İnançlar ve Davranışlardır

Zayıf ya da güçlü bir kültürde insanların neye inandığı ve nasıl davrandıkları kurumdaki yöneticilerin ve diğer kişilerin –hem doğrudan hem de dolaylı- gönderdikleri mesajlara bağlıdır. İyi bir kültür, işbirliği, dürüstlük ve sıkı çalışma gibi özellikleri teşvik eden mesajlardan ortaya çıkar.

 İyi bir okul kültürü, iç içe geçmiş beş unsurdan oluşur:

  1. Okulunuzdaki kişilerin doğru olduğunu düşündüğü temel inançlar ve varsayımlar. Mesela “Bütün öğrencilerin başarma potansiyeli vardır.” ya da “Öğretmek bir takım sporudur.” gibi.
  2. Ortak değerlerin okulunuzdaki eğitimcilerin tarafından ifade ediliş biçimi. Örneğin: “Anaokulundaki bazı çocuklarımızın dört yıllık bir üniversiteden mezun olmak için eşit şansı olmayabilir demek yanlıştır.” ya da “ Doğru olan şey öğretmenlerimizin bu yolda her bir adımı iş arkadaşlarıyla paylaşmasıdır.”
  3. Normlar yani kurumdakilerin nasıl davranmaları gerektiğine ve kendilerinden ne beklendiğine dair düşünceleri. Mesela: “Çocukların üniversiteye gitmeleri için gerekli olan şeyler hakkında küçük öğrencilerimizin velileriyle sıklıkla ve işin başında görüşmeliyiz.” “Hepimiz haftalık şube toplantılarında hazır ve ilgili olmalıyız.”
  4. Kalıplar ve davranışlar ya da okulunuzdaki kişilerin gerçekteki davranış biçimleri. Mesela; Üniversite hakkında düzenli veli buluşma geceleri yapılır; haftalık takım müfredat toplantılarına aktif katılım sağlanır. (Ancak zayıf bir kültürde bu kalıplar ve davranışlar, normlardan daha farklı olabilir.)
  5. Somut kanıt ya da okulunuzdaki kişilerin davranışlarını gösteren fiziksel, görsel, işitsel ya da diğer duyusal işaretler. Mesela; Bölgenin lise kayıtlarını dikkat çekici biçimde gösteren posterler ya da müfredat takımlarının buluştuğu sabahlarda okulun başlamasından bir saat önce park alanının dolu olması.

Bridwell-Mitchell, bu unsurların her birinin teşvik edici inançlar ve davranışlar kümesi oluşturarak diğer unsurları da etkileyip teşvik ettiğini belirtmektedir; okul topluluğundaki üyeler arasındaki güçlü bağlantılar, her aşamada bu kümeyi güçlendirmektedir.

Leah Shafer, uygulamacılar, politikacılar ve veliler için ulaşılabilir olması için eğitim araştırmalarını ve denenmiş uygulamaları çeviren Usable Knowledge’ın kadrolu yazarıdır. Usable Knowledge, Harvard Lisansüstü Eğitim Fakültesi’ne bağlıdır.

Çeviri: Burcu Yalçınkaya

Etiketler: , , ,
Reklam

Yazar Hakkında

Yorumlar

Takipte Kalın!

Facebook sayfamızı beğenin ve yeni yazılarımızdan haberdar olun.

3 Kitap Sana 1 Kitap Ona

Eğitim Kolektifi’nden aldığınız her 3 kitap, bir köy okulu kütüphanesine kitap armağan ediyor.

Bunlar da Var

En Yeniler

En Popüler

Okudu Yazdı Demeyin! İşte 1. Sınıfların Eğitim Hayatını Değiştirecek 5 Taktik

İşte 1. Sınıfları Başarıya Taşıyacak 5 Alışkanlık

İlkokula başlamak hem çocukların hem de ailelerinin hayatlarındaki en önemli dönemeçlerden biridir. Okuma yazma öğrenmek küçük çocuklarınızın hayatlarını kökten değiştirir. Bilgiye doğrudan ulaşabilmek –okuldaki sosyal deneyimlerle birleştiğinde- çocuğunuzu eskisinden çok…
öğrencilerimize not verirken ne kadar adiliz

Öğrencilerimize Not Verirken Ne Kadar Adiliz?

Öğrencilerin öğrenme performanslarının adil bir şekilde değerlendirilmesi ve sonucun doğru amaçlarla kullanılması bir başka deyişle öğrencinin hak ettiği notu alabilmesi eğitimin önemli basamaklarındandır. Bununla birlikte pek çok eğitimcinin ölçme ve…
Sınavlar aynı zamanda öğrencilerin geldiği ve gelecekte içine gireceği sosyo-ekonomik sınıfın da bir göstergesi.

21. Yüzyıl Okulunu 19. Yüzyıl Teknikleriyle mi Yaratacağız?

Bu makaleyi dinleyebilirsiniz Son günlerde eğitimle ilgili en çok tartışılan konuların başında okulların yakın gelecekte yaşayacağımız teknolojik, ekonomik ve toplumsal dönüşüme uyum sağlayıp sayılayamayacağı geliyor. Uzmanlara göre okullar ayak sesleri…

Dosyalar

Reklam
Menü