Aileler İçin

Neden Çocuğuma EMDR Uygulatmak İyi Bir Fikir?

Google Reklam

‘Travma tedavilerinde giderek daha fazla tercih edilen EMDR tekniği çocuklara da uygulanabilir mi? Bu teknik çocuklarda da olumlu sonuçlar yaratabilir mi?’ EMDR tekniğiyle tanışan birçok kişinin ilk aklına gelen sorulardan biri budur.

Bu sorunun çeşitli nedenleri vardır. Her şeyden önce EMDR, bir terapi yaklaşımı olarak geleneksel yöntemlerden daha hızlı sonuç vermekte; süreç danışan tarafından daha kolay izlenebilmektedir. Üstelik ilk zamanlarda sadece travmatik olaylar sonrasında uygulansa da teknik, günümüzde çok geniş bir yelpazedeki sorunların çözümünde kullanılmaktadır. Bu özellikleri nedeniyle EMDR’ın çocuk ve ergenlerde uygulanıp uygulanmayacağı sıklıkla akla gelen bir sorudur.

EMDR: Travmatik Anıyı Normalleştirmek

Tıpkı yetişkinler gibi çocuklar da acı veren bir deneyim yaşadıklarında, bu deneyimin anıları zihinlerinde ya da bedenlerinde iz bırakır. Gerekli destek verilmemesi durumunda , zaman içinde bu anılar su yüzüne çıkacak ve kişiyi olumsuz etkileyecek;  çocuğun kişilik oluşumuna sekte vuracak, sosyalleşmesini  ve hayattaki işlevselliğini olumsuz  etkileyecektir.

Bellek açısından yaşanan olaylar çoğu zaman sıradandır ve herhangi bir sorun olmadan işlenir. Ancak bazen sıra dışı bir acı, kayıp, şok yaşanır ve yaşanan travmayı anıya dönüştürmek için zihin işlemesi, yaşanan yoğun duygular nedeniyle mümkün olmayabilir. İşlenmediği için de olayın bir anıya dönüşmesi, bir diğer deyişle anlamlandırabilmesi mümkün olamaz. İşte travmatik anı dediğimiz budur.

EMDR yaklaşımına göre duygu bozukluklarının arkasında bu depolanmamış travmatik  anılar yatar. Bu nedenle tedavinin özünde travmaya neden olan olayın belleğe işlenmesi yatar.

EMDR Çocuklara Nasıl Uygulanır?

Peki EMDR çocuk ya da ergenlere uygulanabilir mi?  Bu sorunun yanıtı olumludur.  Hatta yazının girişinde saydığımız olumlu nitelikleri ve uygulamasında yaş sınırının olmaması nedeniyle EMDR son dönemlerde çocuklarda tercih edilen bir teknik olarak göz doldurmaya başlamıştır.

Tıpkı yetişkinlerde olduğu gibi çocuklarda da terapi basit bazı göz hareketlerinin tekrarıyla gerçekleşir. Danışandan bazı anıları hatırlaması ve yeniden anlamlandırması beklenir.

EMDR Hangi Durumlarda Uygulanır?

Küçük yaştaki çocukların yaşadığı bağlanma bozuklukları, ayrılmaya bağlı duygusal sonuçlar, kayıplar, fobiler, kaygı bozukluklarının yönetilmesinde; Travma Sonrası Stres Bozukluklarının tedavisinde EMDR bir teknik olarak karşımıza çıkmaktadır.

Küçük çocuklarda ve ergenlerde özgüven gelişimi, özdeğer ve belirli bir alandaki performansa yönelik destek gibi alanlarda da EMDR uygulamalarının sonuç verdiği bilinmektir. Fiziksel bir nedenle açıklanamayan karın ağrıları, baş ağrıları, mide bulantıları; sınav kaygısı, akran zorbalığı hatta cinsel taciz gibi alanlarda EMDR etkili sonuçlar  vermektedir.

Okula  çağındaki çocuklarda okula uyum sağlayamama,  akademik başarı sorunları, sınıf içinde özgüven sorunları, akranlarla iletişimsizlik,   konsantrasyon sorunları ya da depresyon gibi sorunlarda da EMDR çocuk ve ergenlerde hızlı ve etkili sonuçlar  yaratabilmektedir.

EMDR’ı Kimler Uygular?

Çocuklarda olumlu sonuçlar  sağlamakla birlikte EMDR uygulamasının belki de en önemli kriteri tekniği doğru uygulayan bir psikolojik danışman bulmaktır. Çocuklara EMDR uygulaması için, çocuklara dair uygulamalar konusunda özel sertifika almış bir uzmana danışmak  önemlidir.

Google Reklam
Bingül Kemiksiz Uzel

1986 Ankara doğumludur. İlkokulu Ankara ve İstanbul’ da, Ortaokul ve Liseyi Tekirdağ Anadolu Lisesi’nde tamamlamıştır. 2004 yılında Boğaziçi Üniversitesi Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık Bölümü’ ne girmiş, 2010 yılında yüksek onur derecesiyle mezun olmuş ve Prof. Dr. Turhan Oğuzkan ödülüne layık görülmüştür. Üniversite eğitimi sırasında Erasmus programı ile İsveç-Stockholm Üniversite’ sine gitmeye hak kazanarak 6 ay boyunca “Early Childhood Education” alanında eğitim almış ve bir İngiliz okulunda staj yapmıştır. Mezun olduktan sonra 9 ay süre ile özel bir dershanede sınava hazırlanan öğrencilerle çalışmıştır. 2010-2015 yılları arasında Tekirdağ Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesinde görev yapmıştır. Maltepe Üniversitesi Gelişim Psikolojisi tezli yüksek lisans eğitimini 2012 yılında bitirmiştir. 450 saatlik MEB onaylı Aile ve Çift Terapisi eğitimi, Terapötik Kartlar Eğitimi, Kriz Müdahale Eğitimi, Çözüm Odaklı Terapi eğitimi, Mülteci Çocukların Topluma Uyumu Eğitimi, Özel Eğitimde Alternatif Öğretim Teknikleri, Çocuk Değerlendirme Testleri, Sanat Terapisinin Erken Çocukluk Döneminde Kullanımı, Çocuk ve Ergenlerle Klinik Görüşme Teknikleri, İhmal ve İstismarda Aile ve Çocuğa Yaklaşım Eğitimi, Proje Döngüsü Yönetimi, Siber Zorbalık Eğitimi, Çocuk ve Ergenlerde Psikiyatrik Rahatsızlıkların Genel Tanımı Eğitimi, Yaratıcı Dramayla Grup Rehberliği Eğitimi, EMDR 1. düzey eğitimi katıldığı eğitimlerden bazılarıdır.

Leave a Comment

Yeni Yazılar

Öğretmen ve Ebeveyn İnançları Matematik Başarısını Nasıl Etkiler?

Matematik başarısı bazılarımız için ulaşılması güç bir hedeftir. Matematik pek çok öğrencinin korkulu rüyası; eğitim…

3 gün önce

Matematikte Başarılı Olanlarla Olmayanlar Arasındaki En Temel Fark!

"Öğretmenim, ben matematikte başarılı olamam. Ben matematikçi değilim." Bu sözü okullarda ne çok duyarız! Oysa…

3 gün önce

Eğitim ve Zeka: İyi Okullar Toplumların Zekasını Yükseltebilir mi?

Eğitim ve zeka arasındaki bağlantı gerek eğitim hayatında gerekse günlük hayatta çoğumuzun ilgisini çeken güncel…

3 gün önce

Tükenmişlik Sendromu: Son Çıkıştan Öncesi İçin Stratejiler

Kendinizi hiç yapılacaklar listenize bakarken, yapılması gereken işlerin çokluğundan korkmuş, ancak listeyi hafifletmek için harekete…

3 gün önce

80. Yılında Köy Enstitüleri: Deneyimin Klonlanması Mümkün mü?

Son yıllarda köy enstitüleri üzerine düzenlenen sempozyum, panel ve çalıştay sayısı artıyor; köşe yazarları enstitülerden…

4 gün önce

Eğitim Kolektifi Soruyor: Müfredatımıza Hangi Çağdaş Türk Eserinin Eklenmesini Önerirsiniz?

  Edebiyat ve müfredat üzerine hiç düşündünüz mü? Geçtiğimiz yıllarda New York Times'in Amerikalı edebiyatçılara…

3 hafta önce