Nörobilimin Dalları

0
nörobilimin dalları nelerdir
nörobilimin dalları nelerdir

Nörobilim (sinirbilim) sinir sisteminin araştırılmasına dayalı bir bilim dalıdır. Geleneksel olarak biyolojinin bir dalı olarak değerlendirilebilecek nörobilim günümüzde hekimlik, biyoloji, kimya, , mühendislik, fizik ve psikoloji bilimlerinin bir arada çalıştıkları interdisipliner kimliğini kazanmıştır.

Nörobilimin Dalları Nelerdir? Hangi Alanlarda Araştırma Yaparlar?

Nörobilim Pek Çok Alt Başlık Altında İncelenir. Nörobilimin Alt Başlıkları Nelerdir? Nörobilimin Dalları Nelerdir ve Hangi Alanlarda Araştırma ve Çalışmalar Yaparlar? tüm cevaplar makalemizin devamında..

Afektif Nörobilim:

Nöronların duygular üzerindeki etkisini araştırır.

Davranış Nörobilimi:

Beynin davranışları nasıl etkilediğini araştırır.

Klinik Nörobilim:

Nörolog ve psikiyatristlerin sinir sistemi rahatsızlıklarına odaklanarak tedavi edici yöntemleri araştırdığı nörobilim dalıdır.

Bilişsel Nörobilim:

Düşünce süreçlerindeki nöronların etkisini araştırır. Bu alanda çalışan nörobilimciler kişilere bir görev vererek beyin üzerindeki etkisini gözlemler. Bilişsel psikoloji ve bilişsel psikiyatrinin beraber çalıştığı bir daldır.

Sayısal Nörobilim:

Beyin fonksiyonlarının anlamak için matematik ve fizikten yararlanılarak çalışmalar yapan bir daldır.

nörobilim pek çok alt başlık altında incelenir
nörobilim pek çok alt başlık altında incelenir

Kültürel Nörobilim:

Kültürel faktörlerin genom, nöron ve psikolojik süreçler üzerindeki etkisini inceler. Farklı popülasyonlardaki farklı sağlık ölçütlerinin anlaşılmasına yardımcı olmak hedeflenmektedir.

Gelişimsel Nörobilim:

Doğumdan yetişkinliğe kadar olan süreçte beynin ve sinir sisteminin gelişim sürecini inceler. Gelişimsel bozukların oluşumunda nörolojik sistemlerin etkisine bakar.

Moleküler ve Hücresel Nörobilim:

Sinir sisteminde görev yapan molekül, gen ve proteinlerin  moleküler ve hücresel düzeyde rollerini inceler.

Nöro mühendislik:

Nörol sistemleri anlamak için mühendislik tekniklerinin kullanıldığı bir daldır.

Nöro görüntüleme:

Tıbbi görüntüleme tekniklerinin beyin üzerinde uzmanlaşmış kısmıdır. Beynin nasıl çalıştığına ve farklı etkinliklerin beyin üzerinde nasıl etki bıraktığına bakar.

Nöro informatik:

Bilgisayar mühendisleri ile nörobilimcilerin beraber çalıştığı bir alandır. Beyin ve sinir sistemi üzerinde bilginin toplanmasını, analiz edilmesini ve yayınlamasını hedefler.

Nöro dilbilimci:

Beynin dil edinimi, öğrenimi, anlaması ve ifade etmesi alanında yapılan çalışmaları içerir. Dil konuşma güçlüğü yaşayan çocuklara ya da inme sonrası konuşma bozukluğu yaşayan yetişkinlere yönelik tedavi edici çalışmalar yapar.

Nöro fizyoloji:

Beyin ve işlevlerinin vücudun diğer alanlarıyla bağlantısını inceler. Sinir sistemi rahatsızlıklarında düşünce sisteminin nasıl dahil olduğuna bakar.

Yazan: Bingül UZEL