Paulo Freire Kimdir? 5 Maddede Hayatı, Başarıları, Eserleri

0
Paulo Freire kimdir
Paulo Freire kimdir

eğitim dünyasının gelmiş geçmiş en etkileyici ve ilham verici kahramanlarından biridir. Bu etkinin bir bölümü yıllardır elden ele dolaşan etkileyici kitabı Ezilenlerin Pedagojisi’nde açıkladığı hümanist ve toplumcu görüşlerinden  bir bölümü de Freire’nin Latin Amerika halklarının eğitimi ve gelişimi için yaptığı çalışmalardan gelir.

Peki Paulo Freire kimdir? Paulo Freire’in görüşleri nelerdir? nedir? Paulo Freire Ezilenlerin Pedagojisi nedir? Felsefesi nasıl oluşmuş ve nasıl sıradışı bir eğitim lideri olmuştur? İşte yeni başlayanlar için 5 Paulo Freire’yi bir eğitim kahramanına dönüştüren nedenler:

Paulo Freire kimdir?
Paulo Freire kimdir?

Paulo Freire Kimdir?

Paulo Freire, orta sınıftan bir ailenin çocuğu olarak 19 Eylül 1921’de Brezilya Recife’de dünyaya gelmiştir. 2 Mayıs 1997’de geçirdiği bir kalp rahatsızlığı sonucu hayata gözlerini yummuştur. (São Paulo, Brezilya)

Birinci Dünya Savaşı sonrasında ilk olarak Amerika’daki bankaların etkilenmesi ile başlayan 1929 Dünya Ekonomik Bunalımı (Büyük Buhran) kısa bir süre içinde tüm dünyaya yayılmıştır. Paulo Freire ve ailesinin bu dönemi yoksulluk ve açlıkla geςirmiş olması, onun yoksullara olan ilgisini ve tedirginliğini şekillendirmiş ve kendine ait dünya görüşünü yaratmasına neden olmuştur.

Eğitim ve öğrenme sorunlarıyla mücadelesine gençlik yıllarında başlamıştır. 1959’da Recife Üniversitesi’nde doktorasını vermiştir. Daha sonra yine Recife Üniversitesi’nde Eğitim Tarihi ve Felsefesi profesörü olarak görev yapmıştır.

Freire, 1947 yılında halkı özgürleştirmeyi hedefleyen bir okuma yazma yöntemi önermiştir. Bu yöntem, okuma yazma öğrenenlerin günlük yaşamından doğrudan esinlenmiş bir gereci ve bunu konu alan metinleri kullanarak onları gerçek anlamda siyasal olarak bilinçlendirmeye dayanmaktadır. Yöntem, piskoposluğun da desteğiyle, Goulart hükümeti tarafından 1963-1964’te resmileştirilir. İlk uygulamada ise 300 işçiye, 45 günde okuma yazma öğretilebilmiştir. Freire 1964 darbesinden sonra iki kez tutuklanmıştır. Önerdiği yöntem iktidara karşı tehlikeli bulunduğu için ülkesini terk etmek zorunda kalmıştır. Ancak öğretisi pek çok Latin Amerika özgürleşme hareketine kaynak olmuştur. 16 yıllık sürgün hayatının ilk beş yılını Şili’de UNESCO ve Şili Tarım Reformu Enstitüsü’nde çalışarak geçirmiştir. Yetişkin eğitimi programlarında görev almış, daha sonra, Harvard Üniversitesi Eğitim Okulu’nda misafir hoca olarak dersler vermiştir. Cenevre’deki Dünya Kiliseler Birliği’nin Eğitim Bürosu’nda özel danışmanlık yapmıştır.

Paulo Freire’nin en ünlü eseri, Harward yıllarında yazdığı Ezilenlerin Pedagojisi ‘dir. Amerika’nın Vietnam’a müdahalesi, 1965’te alevlenip sokaklara dökülen ırk kökenli toplumsal çalkantılar, özellikle öğrenci olayları bu kitaba kaynak olmuştur. Ezilenlerin ve dışlananların sadece üçüncü dünyada var olmadığını anlayarak, üçüncü dünya kavramını coğrafi sınırlarından çıkarıp siyasi alana taşıması da bu kitabıyla gerçekleşir. 1986 senesinde UNESCO’nun “Barış ve Eğitim” ödülüne layık görülmüştür.

Paulo Freire hayatı
Paulo Freire hayatı

Freire, yine 1986 senesinde karısı Elza kaybetmiş ve radikal eğitim çalışmalarını sürdüren Maria Araújo Freire ile evlenmiştir.

Paulo Freire, eğitim felsefesi konusunda çarpıcı çalışmalarıyla tanınmıştır.

1991’de Paulo Freire Enstitüsü São Paulo’da popüler eğitim kuramlarını geliştirmek ve ayrıntılı bir şekilde ele almak iςin kurulmuştur. Enstitü, Freire arşivlerini elinde bulundurmaktadır.

Başlıca Eserleri

Cultural Action for Freedom (1967)
Pedagogy in Process: Letters to Guinea-Bissau (1978)
The Politics of Education: Culture, Power and Liberation (1985)
Literacy: Reading the Word and the World (Donald Makedo’yla birlikte, 1987)
Pedagogy of the City (1993)
Mentoring the mentor: A Critical Dialogue with Paulo Freire (1997)
Pedagogy of the Heart (A.M.A. Freire’yle birlikte, 1997)
Okuryazarlık: Sözcükleri ve Dünyayı Okumak (1998)
Yüreğin Pedagojisi ve Politics and Education (1998)

Bugün Sao Paola’da, Freire’nin yöntemleriyle eğitim veren, Instituto Paolo Freire adlı bir kurum bulunmaktadır. Ayrıca, Brezilya’nın ve dünyanın pek çok başka üniversitesinde adına enstitüler ve merkezler kurulmuş durumda. Freire hakkında www. paulofreire.org sitesinden daha ayrıntılı bilgi edinilebilir.

Latin Amerika’da Doğmuş Olmanın Birikimi

Latin Amerika sıradışı liderler yaratan bir bölgedir. Bunun en temel nedeni, bin yıllarla ifade edilen (1492-1830)  sömürge yıllarının mirası olan kültürel ve ekonomik dokudur. Bu miras sömürge döneminin ardından hem kıtanın günümüze uzanan ekonomik mücadelesini hem de toplumsal ilişkileri şekillendirecektir.

Paulo Freire
Paulo Freire

Büyük Buhranda Çocuk Olmanın Öğretisi

İşte Freire böyle bir ortamda dünyaya gelir. Ancak onu şekillendiren sadece Latin Amerika’nın sömürü karşıtı birikimi değildir. Freire aynı zamanda 1930’ların Büyük Buhranının çocuğudur. 1930 Büyük Buhranı tarım ve ham madde üreticisi olan Latin Amerika ülkelerinde ABD’ye göre çok daha derin hissedilen bir kriz yaratır.

1921’de dünyaya gelen Freire ve ailesi de bu krizden paylarını düşeni alacaklardır. Freire yoksul bir çocukluk geçirir. Okuma yazmayı kendi kendine öğrenir. Küçük yaşta çalışmaya başlar.

Bu erken çocukluk deneyimi Freire’nin bütün geleceğini ve hayat hedeflerini etkileyecek bir deneyim olarak belleğine kazınacaktır.

Brezilya’nın  Toplumsal Yapısının Getirdikleri

Krizin etkisi ile zayıflayan liberal politikacıların yerini ekonomik bağımsızlık ve ulusal ekonominin güçlenmesini savunan yapısalcı ekonomistler almıştır. Böylece Freire l960’ların iklimine uygun hümanist bir Marksizm dili geliştirir.

O dönemdeki en ses getiren çalışması düzenlediği okuma yazma kurslarıdır. 1940’lı yıllarda Brezilya’da okuma yazma bilmeyenler oy kullanamamaktadır. Freire, büyük halk kesimlerine seslenecek bir okuma yazma modeli geliştirir. Bu süreçte eğitimle ilgili fikirleri olgunlaşacaktır.

Paulo Freire eğitim anlayışı
Paulo Freire eğitim anlayışı

Freire’nin Eğitim Anlayışı Nasıldır?

Freire, klasik eğitim anlayışını, eleştirel düşünmeyi önlemek ve statükoyu  sürdürmek  için  tasarlanmış  bir  yaklaşım  olarak  görür. Freire’ye göre öğretmen  anlatır ve öğrenci dinler. Böylece öğretmen, günlük hayat gerçekleriyle ilgisi olmayan bilgilerve teorilerle öğrenciyi  doldurur.  Öğrenciler anlatılan şeyi ezberleyerek tekrar etmek zorundadır. Öğrenciler  “yatırım  nesneleri”, öğretmen  ise  “yatırımcı”  olur.  Bu sistem içinde öğrenciler , dünyayı  sorgulamak yerine, ona  uyum  sağlamaya  teşvik edilir.  Öğrenciler  kendilerine  dayatılan rolü ne kadar kabullenirlerse, dünyayı kabule de o kadar yatkın olurlar. Bunun  sonucunda ezbercilik oluşur.

Ezilenlerin Pedagojisi Ne Anlatır?

Freire Şili’de kaleme aldığı   “Ezilenlerin  pedagojisi”  adlı  eserinde  eğitimin tarafsız olmadığını anlatır.   Ona göre eğitim iki türlü olabilir. Bunlardan ilki yeni kuşakların sistemi benimsemelerini  kolaylaştıracak bir araç olarak eğitimdir. Freire’ye göre, klasik eğitim anlayışı eleştirel düşünmeyi önlemek ve statükoyu  sürdürmek  için  tasarlanmış  bir  yaklaşımdır.

Bir başka seçenek ise erkek ve kadınların hayata eleştirel bakmalarını sağlayacak olan eğitimdir. Var olan gerçekliği eleştirel olarak ele  alma,  bir  özgürlük  pratiğidir.  İşte Freire’nin önerdiği model budur.

CEVAP VER

Lütfen yorumunuzu giriniz!
Lütfen isminizi buraya giriniz