Sosyal Medyadan Değil Sizden Öğrensinler: Cinsel Eğitim Ailede Başlar!

Aileler İçin
Aileler İçin
Cinsel Eğitim Ailede Başlar

Günümüzde çocuklar hızla değişen ve karmaşık ilişkilerin egemen olduğu bir dünyada yaşamak durumundalar. Bir yandan toplumdaki gelenekler  ve  değerler yerlerini yeni yaşantılara bırakıyor bir yandan da çocuklarımız konvansiyonel ve sosyal medyadan  gelen yoğun cinsel mesajlar alıyorlar. Bu durum ise hem cinselliğe ilgiyi hem de doğru bilgilenme ihtiyacını da arttırıyor.

Her bir ailenin paylaştığı değerler , inançlar farklı olabilir ve bu doğaldır. Aile olarak cinsel eğitimde sorumluluğumuz; dünyaya getirdiğimiz çocuklarımızın kendi cinsel kimliklerinden hoşnut,   bedenlerinin ve duygularının bilincinde, kendilerine ve başkalarına karşı sorumlulukları olan yetişkinler  olmalarıdır. Aile içinde cinselliğin konuşulması; diğer konular ile ilgili olarak bir şekilde bilgilenecektir. Bunun okul ve aile kaynaklı olması ,durumun kontrolü ve bilgilendirmenin doğruluğu açısından  önemli bir noktadır.

Cinsel eğitimde sorumluluğumuz çocuklarımızın kendi cinsel kimliklerinden hoşnut, bedenlerinin ve duygularının bilincinde, kendilerine ve başkalarına karşı sorumlulukları olan yetişkinler  olmalarıdır
Cinsel eğitimde sorumluluğumuz çocuklarımızın kendi cinsel kimliklerinden hoşnut, bedenlerinin ve duygularının bilincinde, kendilerine ve başkalarına karşı sorumlulukları olan yetişkinler  olmalarıdır

Cinsel Kimlik Nasıl Oluşur?

Toplumsal cinsiyet, kişinin kendini kadın ya da erkek olarak algılayarak tanımlamasıdır.     Daha iki-üç yaşlarındaki her çocuğun kendi hakkında “ben kadınım, ben erkeğim” biçiminde görüşü vardır. Bebekler beden yapıları, cinsel iç salgı bezleri ve hormonları ile kendi cinslerine özgü  bir  biçimde donanarak dünyaya gelirler. Bu biyolojik yapı, çevreden gelen uygun desteklerle, kız ya da  erkek kimliği olarak, çocuk tarafından benimsenecektir.

Cinsel kimlik kazanımındaki diğer önemli etken de özdeşim kurmadır. Çocuk, erkek ya da kız davranışlarını anne ya da babasına benzemek için  benimser. Kız çocukla annesi, erkek çocukla babası arasındaki ilişkinin olumluluğu ve yakınlığı özdeşim kurmada önemli rol oynar. Daha anne karnındayken belirlenmiş olan cinsel kimlik,  tam olarak iki-üç yaşlarında belirlenmekle birlikte yaşam boyu gelişmesini, olgunlaşmasını sürdürür.  Ergenlik döneminde de toplumsal cinsel kimlik derinlik kazanıp, sağlamlaşır.

Aileler gençlere dürtülerini doğallığı yanında, davranışlarının başka insanları da etkileyebileceği   ve bunun sorumluluğunu alması gerektiğini öğretmelidir.
Aileler gençlere dürtülerini doğallığı yanında, davranışlarının başka insanları da etkileyebileceği   ve bunun sorumluluğunu alması gerektiğini öğretmelidir.

Cinsellik Doğal ve Varoluşsaldır

Çocuğun cinsellikle ilgili bilmesi gereken en temel bilgi cinselliğin doğal olduğunu, utanılacak bir şey olmadığıdır. Bu ancak ebeveynlerin çocuklara cinsel konularda açık ve onaylayıcı bir şekilde yaklaşmalarıyla sağlanabilir.

Anne babalar ve çocuklar arasında oluşturulacak aile içi özgür, samimi bir tartışma ortamı, başka kaynaklardan yanlış bilgilendirmeden kaynaklanabilecek utancı ve suçluluk duygusunu engellemesine yararlı olacaktır.

Cinsellik Sevgi, Özdenetim ve Sorumluluk Gerektirir

Özellikle büyük yaştaki çocuklara, cinsel davranışın sorumluluk ve öz denetim gerektirdiği anlatılmalıdır. Aile içinde gençlerin duygularını ve dürtülerini kabul  yanında ,davranışlarının başka insanları da etkileyebileceği   ve bunun sorumluluğunu alması gerektiği vurgulanmalıdır.Cinselliği yaşarken, diğer kişilerin yaşamlarına saygı duymayı  bilmesi  gerekliliği belirtilmelidir.

Cinsellik Karşı Cinse Saygı Gerektirir

Aileler aynı zamanda cinselliğin karşı cinse ve bedenine saygı duymak olduğunu, herkesin kendi bedenini de savunması gerektiğinin altını çizmelidir.

Çocuğun  gelişiminde merak önemli bir yer tutar. Bedensel farkları merak etmesi doğal ve sağlıklı bir durumdur.
Çocuğun  gelişiminde merak önemli bir yer tutar. Bedensel farkları merak etmesi doğal ve sağlıklı bir durumdur.

Nasıl konuşulmalı? Neler Söylenmeli?

Çocukluk Dönemi

Genellikle  çocuklar iki yaşlarından itibaren kız/erkek  beden farklarıyla ilgili soru sormaya başlarlar. Daha sonra  doğumla ilgili olan sorular izler. Çocuklar aynı soruyu defalarca sorabilirler.  Verilen yanıtlardan, çocukların üç yaşlarındaki anlayışları ile beş yaşlarındaki anlayışları arasında   fark vardır.

İki yaşından itibaren çocuklar, kız ve erkek olarak ,beden farklılıklarını sezmeye  başlar,  cinsiyet farklarını fark eder. Bu onların hem kendi ,hem de çevrelerindekilerin  vücutlarını incelemek konusundaki meraklarını artırır. Çocuğun  gelişiminde merak önemli bir yer tutar. Bedensel farkları merak etmesi doğal ve sağlıklı bir durumdur. Bu noktada merakın giderilmesinde   sağlıksız doyumu olabilir. Çocuğa gösterilen olumsuz tepkiler, onun konuyla ilgili saplantılı durumuna gelmesine neden olabilir.

Küçük yaşlarda doktorculuk ve evcilik gibi oyunlar çocukların en  sevdikleri ,en sık oynadıkları oyunlardır. Oyun sırasında defalarca soyunup giyinmekten  veya    bebeklerin giysilerini giydirip çıkarmaktan sıkılmazlar. Bazen çocuklar meraklarını giderme yöntemi olarak; bir kızın eteğini kaldırıp bakabilir ya da bir erkek çocuğun pantolonunu indirebilir gibi. Böyle bir durumda çocuğa; “Kızların/erkeklerin  bedenlerini merak ediyorsun, değil mi? Arkadaşına  böyle davranmak yerine bana sorarsan sana anlatabilirim.” dedikten  sonra açıklama yapmak, ardından da kesin bir dille herkesin bedeninin özel olduğunu belirtmek, başka soruları olursa sorarak öğrenebileceğini söylemek yeterli olacaktır.

Çocuğun sorduğu sorulara, içeriğine bakılmaksızın cevaplandırılmalı, ayıplanıp yargılanmadan yaşına uygun  yanıtlar ile ihtiyacı giderilmelidir. Bu  dönemde çocuğa doğru yaklaşımla uygun  yanıtlar vermek, çocuğun ileri ki yaşlarda da sizinle kuracağı iletişimin temelini oluşturacağından önemlidir. Duymaya hazır olmadıkları cevapları sizden istemez ve bu tür soruların cevaplarıyla  ilgilenmezler. Sorunun ayrıntılı açıklamasından çok ,çocuğun ihtiyacını keşfedip, ona göre yanıt vermek  yararlı olacaktır. Örneğin; kendisini çıplak gördüğü bir erkek çocukla karşılaştırarak, neden pipisinin olmadığı ya da büyüyünce pipisinin çıkıp çıkmayacağını soran bir kız çocuğuna ;tüm kadın anatomisini anlatmak yerine, kız çocuklarının bu biçimde dünyaya  geldiklerini ve bu durumlarıyla bedenlerinin  tam ve eksiksiz olduklarını ,bunun kızlarla erkekler arasında fark olduğunu basit dille anlatmak yeterli olacaktır. Aynı biçimde bir erkek  çocuk da pipisinin zamanla yada sünnetten sonra böyle yok olup olmayacağını sorabilir. Burada erkek çocuğun bu kaygısını gidermek için pipisinin elleri ,ayakları gibi kalıcı bir organ olduğu ,sünnet  edilirken organın üzerindeki fazla derinin alınacağı gibi bir açıklama yeterli olacaktır.

Bu  dönemdeki sorular yanıtlanırken, çocuğa ihtiyacından fazla bilgi verilmesi ,hem çocuğun bu bilgiyi anlamasına, hem de cinsel konulara ilgisinin artmasına neden olabilir. Bilgilendirmede   yaşlarına uygun ,anlaşılır kitaplardan faydalanmak, çocukla sizin iletişiminizi  kolaylaştıracaktır.

Anaokulu  döneminde, okulda sorduğu sorulara bireysel olarak cevap vermek yeterli olacaktır. Genel bir bilgilendirme; çocukların cinsellik konusundaki bilgi düzeylerinin farklı oluşu nedeniyle yararlı olmayabilir.

Ergenlerin sorumlu cinsel davranışları kazanabilmeleri için, cinsel bilgilere ihtiyacı vardır.

Ergenlik Dönemi

Ergenlik dönemi; fiziksel ,hormonsal değişimin yanında ikili duyguların yaşandığı kendine özgü  özellikleri ve sorunları olan bir geçiş dönemidir. Anne-babaların gence zaman zaman çocuk, zaman zaman yetişkin gibi davranması, gençlerin rolleri ve bunlara ilişkin beklentilerdeki belirsizliği arttırır. Ergen de çelişkili duygular yaşar. Bir yandan büyüyüp yetişkin sorumlulukları almak ister , bir yandan da çocuk kalıp çocukluğun güvenli, korunan sıcaklığı içinde yaşamak ister. Yetişkinlik ve çocukluk arasında gidip gelen genç, yoğun, karmaşık duygular içinde zaman zaman uygun olmayan  davranışlarda gösterebilir. Anne babanın gencin içindeki bu çatışmaları bilmesi iki taraf için uzlaşmacı bir ilişkinin gelişmesinde ilk adımdır.

Ergenlik döneminde kısa zamanda dikkati çekecek şekilde çok yönlü bir büyüme söz konusudur. Bedensel ve cinsel değişimlerin kızlarda on –on iki yaşları arasında ,erkekler de ise on iki-on dört yaşları arasında yaşandığı söylenebilir. Bu dönemde yaşıtlarına göre erken ya da geç olgunlaşan  çocukların, kendi vücutları için uygun zamanda büyümeye  başlayacaklarını bilmeleri, kendilerini normal hissetmelerini sağlayacaktır. Bu durumun endişe yaratacak bir durum olmadığını fark etmeleri de önemlidir.

Bu dönemde,boy uzamasının yanında kilo artışı  ve yağlanma gözlemlenir.Baş kemikleri, yüz  kemikleri  ve burun büyür, çene uzar ve kalınlaşır. Bu durum yüzde asimetrik bir görünüş oluşturur.  El ve ayaklar ,ardından kol ve bacaklar uzamaya başlar ;eller ve ayaklar vücudun diğer  bölümlerine   göre daha çabuk büyür;bu da geçici sakarlığa neden olur. Bu yaşlarda yaşanacak olan durumların  gençlerle paylaşılması ,onların endişelerini ortadan kaldıracaktır.

Ergenlik döneminde bilgilenmenin  büyük bir oranda arkadaş çevresinden sağlanması , bilginin doğruluğu ve yararı anlamında soru işaretlerine neden olmaktadır.  Aynı zamanda  ergenlerin sorumlu cinsel davranışları kazanabilmeleri için, cinsel bilgilere ihtiyacı vardır. Bu yaş dönemde Pornografik malzemeye maruz kalan gençlerin cinsellikle ilgili tutumları çarpık gelişebilir. Bu tür malzemeler cinselliğin çarpıtılmış bir görüntüsünü sunmakta; cinsel eğitim ise cinselliğin gerçek değerinin algılanmasını sağlamaktadır. Ayrıca çocukların cinsel istismar konusunda bilgilenmeleri   ve  korunmaları önemli bir noktadır.Bu nedenlerle “Cinsel  Eğitim”,üzerinde özenle durmamız gereken bir konu olarak eğitimcilerin ve ailelerin gündeminde yer almaktadır.

Ergenliğin başlamasını sağlayan cinsiyet hormonlarının salgılanmasıyla, cinsel olgunlaşmanın başladığını gösteren diğer gelişmeler de  ortaya çıkmaktadır.Kızları ilk adet, erkek çocuklarını ise ıslak rüyalar konusunda bilgilendirmek; karmaşık duygular içine girmelerini, şaşkınlık, utanma,  korku duymalarını engelleyecektir. Yaşlananların, her kadın ve erkeğin yaşadığı fizyolojik gelişmenin  bir parçası olan doğa ama özel anlar olduğunu bilmesi genci rahatlatacaktır. Ergenle cinsellikle ilgili iletişim kurarken ,çeşitli sağlık kitaplarını ,gelişimin anlatılmasında  araç olarak kullanabilirsiniz. Onlara  çeşitli değerleri, yaşamının sorumluluğu bilincini verdiğimizde ,diğer konular gibi cinsellik de  doğal gelişim sürecinde ilerleyecektir .

Etiketler: cinsel eğitim, çocuk cinsel eğitim, çocuk eğitimi, ergenlik, ergenlik dönemi, ergenlik ve cinsellik

İlginizi Çekebilir

Sosyal Medya Hesaplarımızı Takip Edin

Eğitim Kolektifi’nin Büyümesine Destek Olun!

İçeriklerimizi beğeniyorsanız daha fazla okuyucunun bize ulaşmasına destek olun.
Bizi Sosyal Medya Hesaplarımızdan Takip Edin, Beğenin, Paylaşın.

Takipte Kalın!

Facebook sayfamızı beğenin ve yeni yazılarımızdan haberdar olun.

Reklam

Yazar Hakkında

Yorumlar

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Fill out this field
Fill out this field
Lütfen geçerli bir e-posta adresi yazın.

milli eğitim bakanı olsaydım kitap
eğitim kolektifi milli eğitim bakanı olsaydım kitap satın al

Milli Eğitim Bakanı Olsaydım

Orijinal fiyat: 150 ₺.Şu andaki fiyat: 90 ₺.

Ahmet Yıldız, Ayşegül Kanal, Cem Demirayak, Gözde Durmuş, Engin Karadağ, Erdal Atıcı, Erdal Küçüker, Esergül Balcı, Fevziye Sayılan, Feyzi Coskun, Gökçe Güvercin-Seçkin, Gözde Durmuş, Hasan Aydın, M. Cansu Balcı, Meral Uysal, Mustafa Gazalcı, Niyazi Altunya, Nurcan Korkmaz, Orhan Özdemir, Reşide Kabadayı, Rıfat Okçabol, Selen Balcı, Ş. Erhan Bağcı, Vildan Özdemir
Eğitim Kolektifi Yayınları
normal nedir wolfgang korn kitap

Normal Nedir?

Orijinal fiyat: 145 ₺.Şu andaki fiyat: 100 ₺.

Wolfgang Korn
Can Çocuk Yayınları
Boş Ayna kitap , Karyl McBride

Boş Ayna

Orijinal fiyat: 149 ₺.Şu andaki fiyat: 120 ₺.

Karyl McBride
Okuyan Us Yayınları
Delifişek Jose Mauro De Vasconcelos

Delifişek

Orijinal fiyat: 75 ₺.Şu andaki fiyat: 70 ₺.

Jose Mauro De Vasconcelos
Can Çocuk Yayınları
Reklam

En Yeniler

En Popüler

Dosyalar

Reklam