Öğrencilerin Öğrenmesi İçin Sosyalleşme Neden Önemlidir?

0
Sosyalleşme Çocuğun Başarısını Nasıl Etkiler
Sosyalleşme Çocuğun Başarısını Nasıl Etkiler

Psikoloji bilimi; öğrenme ve öğretme ortamlarının geliştirilmesi, etkili öğretim, öğrenmeyi destekleyen sınıf ortamları, öğrenci gelişimi için uygun değerlendirme yöntemleri gibi eğitim süreçlerinin önemli konularına ışık tutarak katkı sağlamaktadır.

Bu düşünceden hareketle, Amerikan Psikoloji Derneği () tarafından yayımlanan Okul Öncesinden Lise Sona: Öğretmenler İçin 20 Temel Psikoloji İlkesi adlı el kitabı ve APA arasındaki işbirliğiyle Türkçe’ye kazandırıldı.

Gerek veliler gerekse eğitimciler açısından güncel ve önemli öneriler içeren bu yayında yer alan 20 ilkeyi ve açıklamalarını bir bölümünü sizlerle paylaşmak istedik. Kitapçığın tamamına ise TEDMEM sitesinden ya da sayfa sonundaki linkten ulaşabilirsiniz.

Serinin ikinci yazısında Öğrencilerin öğrenmesi için sosyal bağlam, kişilerarası ilişkiler ve duygusal iyi olma hali niçin  sorusunu yanıtlamayı amaçlayan 13.-15. ilkeleri bulacaksınız.

Öğrenciler hem sosyalleşebildikleri ve kabul gördükleri oranda öğrenirler.
Öğrenciler hem sosyalleşebildikleri ve kabul gördükleri oranda öğrenirler.

13. Öğrenme çeşitli sosyal bağlamlarda gerçekleşir

okullar çocuklar açısından öncelikli olarak bir öğrenme değil bir sosyalleşme merkezidir. Öğrenciler hem sosyalleşebildikleri ve kabul gördükleri oranda öğrenirler hem de sosyal birikimleri öğrenme tutumlarını etkiler.

Bu nedenle öğretmenler; öğrencilerin kültürel birikimlerinin ve değerler, inançlar, dil ve davranışsal beklentilerdeki farkların öğrenci davranışlarını nasıl etkileyebileceği hakkında ne kadar fazla şey bilirlerse, sınıflarından verimli öğretme-öğrenme etkileşimlerine daha iyi olanak sağlarlar. Mesela, öğretmenler bireysel yerine daha ortaklaşmacı bir kültürden gelen öğrenciler için öğrenme deneyimlerini, işbirlikli öğrenme etkinliklerini daha sık kullanarak destekleyebilir.

14. Kişilerarası ilişkiler ve iletişim, hem öğretme-öğrenme süreci hem de öğrencilerin sosyal-duygusal gelişimi için önemlidir

Özünde kişilerarası olan öğretme-öğrenme süreci; öğretmen, öğrenci ve akran ilişkilerinin hepsini kapsar. Bu ilişkiler öğrencilerin sağlıklı sosyal-duygusal gelişimlerini desteklemek için gereklidir. Sosyal doğaları dikkate alındığında sınıflar, iletişim ve başkalarına saygı gibi sosyal becerilerin öğretimi için çok önemli bir bağlam sağlar. Akranlar ve yetişkinlerle başarılı ilişkiler geliştirmek, kişinin duygu ve düşüncelerini sözel ve sözel olmayan yollarla iletme yeteneğine bağlıdır.

Sosyal doğaları dikkate alındığında sınıflar, iletişim ve başkalarına saygı gibi sosyal becerilerin öğretimi için çok önemli bir bağlam sağlar.endirmek, tıpkı olumsuz bir davranışından veya başarısızlığından dolayı cezalandırmak gibi bir etki yaratıyor.
Sosyal doğaları dikkate alındığında sınıflar, iletişim ve başkalarına saygı gibi sosyal becerilerin öğretimi için çok önemli bir bağlam sağlar.endirmek, tıpkı olumsuz bir davranışından veya başarısızlığından dolayı cezalandırmak gibi bir etki yaratıyor.

15. Duygusal iyi olma hali eğitim performansını, öğrenmeyi ve gelişimi etkiler

Duygusal iyi olma hali; sınıfın her gün başarılı bir şekilde işlemesinin ayrılmaz bir parçasıdır ve akademik performans ile öğrenmeyi etkiler.

Ayrıca kişilerarası ilişkiler, sosyal gelişim ve genel akıl sağlığı için de önemlidir. Duygusal iyi olma halinin bileşenleri özlük algısını (benlik kavramı, özsaygı), kişinin kendi ve çevresi üzerindeki kontrol algısını (öz yeterlik, kontrol odağı), iyi olma hali ile ilgili genel duyguları (mutluluk, memnuniyet, huzur) ve günlük streslere sağlıklı şekilde cevap verme kapasitesini (baş etme becerileri) içerir.

2. Bölüm: Öğrencileri Motive Eden İlkeler Nelerdir?
4. Bölüm: Sınıf Nasıl Yönetilir?

 

Raporun tamamına ulaşmak için:https://tedmem.org/yayin/okul-oncesinden-lise-sona-ogretmenler-icin-20-temel-psikoloji-ilkesi

CEVAP VER

Lütfen yorumunuzu giriniz!
Lütfen isminizi buraya giriniz