Öğrencileri Motive Eden İlkeler Nelerdir?

0
Öğrencileri Motive Eden İlkeler Nelerdir?
Öğrencileri Motive Eden İlkeler Nelerdir?

Psikoloji bilimi; öğrenme ve öğretme ortamlarının geliştirilmesi, etkili öğretim, öğrenmeyi destekleyen sınıf ortamları, öğrenci gelişimi için uygun değerlendirme yöntemleri gibi eğitim süreçlerinin önemli konularına ışık tutarak katkı sağlamaktadır.

Bu düşünceden hareketle, Amerikan Psikoloji Derneği () tarafından yayımlanan Okul Öncesinden Lise Sona: Öğretmenler İçin 20 Temel Psikoloji İlkesi adlı el kitabı ve APA arasındaki işbirliğiyle Türkçe’ye kazandırıldı.

Gerek veliler gerekse eğitimciler açısından güncel ve önemli öneriler içeren bu yayında yer alan 20 ilkeyi ve açıklamalarını bir bölümünü sizlerle paylaşmak istedik. Kitapçığın tamamına ise TEDMEM sitesinden ya da sayfa sonundaki linkten ulaşabilirsiniz.

Serinin ikinci yazısında  Öğrencileri Motive Eden İlkeler Nelerdir? sorusunu yanıtlamayı amaçlayan 9.-12. ilkeleri bulacaksınız.

MEB, yeni düzenlemenin 2019-20 eğitim öğretim yılında uygulanacağını duyurdu.
MEB, yeni düzenlemenin 2019-20 eğitim öğretim yılında uygulanacağını duyurdu.

9.Öğrenciler başarmak için dışsal yerine içsel motivasyona sahip olduklarında öğrenmekten zevk alırlar ve daha iyi performans gösterirler

Öğrencilerin yeterlilikleri arttıkça, geliştirdikleri bilgi ve beceriler daha karmaşık çalışmalarda başarılı olmaları için temel sağlar. Bu çalışmalar onlar için giderek daha az çaba gerektirir ve daha eğlenceli olur. Öğrenciler bu noktaya eriştiklerinde, öğrenme çoğunlukla kendisinin içsel ödülü haline gelir.

Öğrenme hedefleri yeni becerilerin edinilmesi ve yeterlik seviyelerinin geliştirilmesine yöneliktir.
Öğrenme hedefleri yeni becerilerin edinilmesi ve yeterlik seviyelerinin geliştirilmesine yöneliktir.

10. Öğrencilere performans yerine öğrenme hedeflerini verilmesi azimlerini arttırır ve öğrenmeyi etkinleştirir

Araştırmacılara göre hedeflerin öğrenme ve performans olmak üzere ikiye ayrılırlar.  Öğrenme hedefleri yeni becerilerin edinilmesi ve yeterlik seviyelerinin geliştirilmesine yöneliktir. Öğrenme hedeflerine sahip olan öğrenciler yeni becerileri öğrenmeye veya bir içerik alanı ya da bir çalışmada yeterlik kazanmaya yönelik motivasyona sahiptirler.

Bunun aksine, performans hedeflerine sahip olan öğrenciler yeterli yeteneğe sahip olduklarını göstermeye veya düşük yeteneğe sahip olma algısını gizlemek için çalışmalardan kaçınmaya yönelik bir motivasyona sahiptirler.

Bu analize göre, bireyler başarı etkinliklerine birbirinden çok farklı iki nedenden dolayı katılabilirler: Öğrenebilecekleri kadar çok şey öğrenip (öğrenme hedefleri) yeterlik geliştirmeye çaba gösterebilirler veya kendi yeterliklerini göstermek amacıyla (performans hedefleri) başkalarını geçmek için çaba gösterebilirler.

Öğretmenler, çoğu zaman öğrencileriyle ilgili bir beklentiye sahiptir.
Öğretmenler, çoğu zaman öğrencileriyle ilgili bir beklentiye sahiptir.

11. Öğretmenlerin öğrencileriyle ilgili beklentileri, öğrencilerin öğrenme fırsatlarını, motivasyonlarını ve öğrenme çıktılarını etkiler

Öğretmenler çoğunlukla öğrencilerinin yetenekleri ile ilgili beklentilere sahiptirler. Bu inançlar öğrencilere sunulan öğretim çeşitlerini, kullanılan gruplama uygulamalarını, öngörülen öğrenme çıktılarını ve değerlendirme yöntemlerini şekillendirir. Öğrencilerin bireysel yetenekleriyle ilgili öğretmen beklentilerinin çoğu, öğrencilerin geçmiş akademik performanslarına dayalıdır ve çoğunlukla doğru tahmindir. Fakat bazı durumlarda öğretmenler, öğrencinin gerçekten başarabileceğinden daha azını beklemek gibi doğru olmayan beklentilere sahip olabilirler. Bu yanlış beklentiler öğrenciye bir şekilde aktarılırsa (sözel ya da sözel olmayan şekilde) öğrenci, öğretmenin gerçek beklentisini doğrulayacak şekilde performans göstermeye başlayabilir.

Öğretmenler çocukların ders dışı zamanlarını sosyal faaliyetler ve en az yarım saat kitap okuyarak geçirmelerinin daha faydalı olacağını söylüyorlar.
Bir hedefi ve öz yeterliği olan öğrencilerin bu hedefe ulaşmayı sağlayacak etkinliklerle ilgilenmeleri daha olasıdır.

12. Öğrencilerin motivasyonu; uzun dönemli, genel ve aşırı zorlayıcı hedefler yerine kısa dönemli, belirgin ve ortalama zorlayıcılığa sahip hedefler belirlendiğinde daha çok artar

Hedef belirleme kişinin bir performans standardı tanımlamasını içeren bir süreçtir (örn. “Her gün on yeni kelime öğrenmek istiyorum”; “Liseden dört yılda mezun olmak istiyorum”). Bu süreç motivasyon için önemlidir, çünkü bir hedefi ve öz yeterliği olan öğrencilerin bu hedefe ulaşmayı sağlayacak etkinliklerle ilgilenmeleri daha olasıdır. Öz yeterlik, öğrenci kendi hedeflerine doğru gerçekleştirdiği ilerlemenin farkına vardığında, özellikle öğrenme sürecinde yeni beceriler edindiğinde artar.

1. Bölüm: Öğrenciler Nasıl Düşünür ve Öğrenirler?
3. Bölüm: Öğrencilerin Öğrenmesi İçin Sosyalleşme Neden Önemlidir?

 

Raporun tamamına ulaşmak için:https://tedmem.org/yayin/okul-oncesinden-lise-sona-ogretmenler-icin-20-temel-psikoloji-ilkesi

CEVAP VER

Lütfen yorumunuzu giriniz!
Lütfen isminizi buraya giriniz